Utlysning

ViS-prisen for forskningsjournalistikk 2016

Vitenskapsakademiet i Stavanger (ViS) skal i år dele ut ViS-prisen for kritisk, innsiktsfull og vederheftig forskningsjournalistikk for femte år på rad.

Prisen er på 50 000 kroner og er finansiert av avisene Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad. Den kan vinnes av en journalist eller en gruppe av journalister som har publisert fremragende og vederheftig journalistikk om forskning de siste fem år. Prisen kan tildeles for et enkeltarbeid som reportasje, intervju eller kommentarartikkel, eller for et lengre forskningsjournalistisk virke. Prisen deles ut i Stavanger fredag 17. juni 2016.

Pressefolk og forskere ved landets forskningsinstitusjoner inviteres til å foreslå. ViS-styret deler ut prisen etter forslag fra en nominasjonskomité på fem medlemmer oppnevnt av ViS, avisene som finansierer prisen, Norsk Presseforbund, Norsk pressehistorisk Tidsskrift og en medieforsker.

VIS-prisens formål er å rette oppmerksomheten mot vitenskap og vitenskapens betydning i dagens samfunn. Prisen skal fremme gjensidig forståelse mellom forskning og journalistikk, og virke til at journalister får tid og ressurser til å sette seg inn i vitenskapelige metoder og tenkemåter. ViS-prisen er en fortjent utmerkelse i forskningsjournalistikk. Den er en pris for selvstendig, kritisk, og reflektert journalistisk virksomhet om vitenskap innenfor alle fagfelt. Prisen skal stimulere til diskusjon om forskernes problemstillinger, metoder og resultater, fremme saklig og kunnskapsbasert meningsdannelse, rette oppmerksomhet mot faglig diskusjon og uenighet, og bidra til debatt om bruk og misbruk av forskningsmidler. Pressens særlige ansvar for samfunnskritikk må også gjelde hvordan forskningsbasert viten skapes og brukes. Journalistikken i demokratiske samfunn kan avsløre lettvinte forklaringer og få fram vitenskapelig usikkerhet og uenigheter blant forskere. Ikke minst har pressen en viktig oppgave med hensyn til å stimulere til bred refleksjon omkring vitenskapens rolle i samfunnet. 

Sist år gikk prisen til Silje Pileberg for artikkelen: «Drapsdømt for jordskjelv» på trykk i magasinet Plot i oktober 2014. Spørsmålet hun diskuterte var: Kan en forsker stilles rettslig ansvarlig for ikke å ha sagt tydelig nok ifra om at det kan komme en katastrofe?

Forslag til prisvinner(e) sendes elektronisk til preses Jan Erik Karlsen, jan.e.karlsen@uis.no innen 1. april 2016. Forslag skal begrunnes (maksimalt 1 side) og dokumenteres (internett-adresse eller scanning).

Ytterligere opplysninger om prisen finnes på Vitenskapsakademiet hjemmeside www.vis-stavanger.no,  eller kan gis av preses Jan Erik Karlsen, jan.e.karlsen@uis.no, tlf.  51832273/mob. 90036671.

Stavanger 2. februar 2016.   Jan Erik Karlsen – Preses