Utlysning ViS-prisen 2019

ViS-prisen for kritisk forskningsjournalistikk 2019

Vitenskapsakademiet i Stavanger (ViS) skal i år dele ut ViS-prisen for kritisk, innsiktsfull og vederheftig forskningsjournalistikk for niende år på rad.

Prisen er på 50 000 kroner og er finansiert av avisene Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad. Den kan vinnes av en journalist eller en gruppe av journalister som har publisert fremragende og vederheftig journalistikk om forskning de siste fem år. Prisen kan tildeles for et enkeltarbeid som reportasje, intervju eller kommentarartikkel, eller for et lengre forskningsjournalistisk virke. Prisen deles ut i Stavanger onsdag 17. juni 2019.

Pressefolk og forskere ved landets forskningsinstitusjoner inviteres til å foreslå kandidater til prisen.

ViS-styret deler ut prisen etter forslag fra en nominasjonskomité på fem medlemmer oppnevnt av ViS, avisene som finansierer prisen, Norsk Presseforbund, Norsk pressehistorisk Tidsskrift og en medieforsker.

VIS-prisens formål er å rette oppmerksomheten mot vitenskap og vitenskapens betydning i dagens samfunn. Prisen skal fremme gjensidig forståelse mellom forskning og journalistikk, og virke til at journalister får tid og ressurser til å sette seg inn i vitenskapelige metoder og tenkemåter. ViS-prisen er en fortjent utmerkelse i kritisk forskningsjournalistikk. Den er en pris for selvstendig, kritisk, og reflektert journalistisk virksomhet om vitenskap innenfor alle fagfelt. Prisen skal stimulere til diskusjon om forskernes problemstillinger, metoder og resultater, fremme saklig og kunnskapsbasert meningsdannelse, rette oppmerksomhet mot faglig diskusjon og uenighet, og bidra til debatt om bruk og misbruk av forskningsmidler.

Pressens særlige ansvar for samfunnskritikk må også gjelde hvordan forskningsbasert viten skapes og brukes. Journalistikken i demokratiske samfunn kan avsløre lettvinte forklaringer og få fram vitenskapelig usikkerhet og uenigheter blant forskere. Ikke minst har pressen en viktig oppgave med hensyn til å stimulere til bred refleksjon omkring vitenskapens rolle i samfunnet. 

I 2018 gikk prisen til journalistene Simen Sætre og Kjetil Østli for artikkelserien «Mørke motkrefter» i Morgenbladet og nettmagasinet Harvest for deres kritiske, grundige og kunnskapsformidlende reportasjer om spenningen mellom oppdrettsnæringens kommersielle interesser, forskningens frihet og politikkens troverdighet.

Forslag til prisvinner(e) sendes elektronisk til preses Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, bjorn.k.nicolaysen@uis.no innen 1. april 2019. Forslag skal begrunnes (maksimalt 1 side) og dokumenteres (internett-adresse eller scanning).

Ytterligere opplysninger om prisen finnes på Vitenskapsakademiet hjemmeside www.vis-stavanger.no  eller kan gis av preses Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, bjorn.k.nicolaysen@uis.no, tlf.  51831467 eller mobil 962-362-49  

Stavanger 4. februar 2019 

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen