Nytt æresmedlem

Nytt æresmedlem i Vitenskapsakademiet

På sitt årsmøte 17. juni 2016 har ViS kreert;  Professor Elizabeth Norberg-Schulz, professor i sang ved Institutt for musikk og dans, Universitetet i Stavanger, » Nytt æresmedlem