Priser og hedersbevisninger

ViS prisen 2016

ViS-prisen i forskningsjournalistikk 2016 til journalistene Ingrid Spilde og Ida Kvittingen, forskning.no

Vitenskapsakademiet i Stavanger (ViS) delte ut ViS-prisen for kritisk, innsiktsfull og vederheftig forskningsjournalistikk for sjette gang i 2016. Vitenskapsakademiets begrunnelse for tildelingen er:

ViS prisen 2016 går til journalistene Ingrid Spilde (på bildet sammen med preses Jan Erik Karlsen) og Ida Kvittingen i «forskning.no» for en serie artikler med hovedtemaet «Forskningen du aldri får se».

I en serie på 15 artikler på forskning.no tok Ingrid Spilde og Ida Kvittingen for seg manglende publisering av forskning: hva det betyr for samfunnet og vitenskapen, hvilke konsekvenser det får for pasienter som er involvert i studiene, og hvem som har ansvaret for å sørge for offentlig tilgang til denne kunnskapen. De to journalistene valgte å fokusere på forskningsprosjekter som involverer mennesker, det vil si kliniske studier innen medisin. Dette er studier der folk gir av sin tid og sin kropp til forskningen, og det er viktig at resultatene kommer samfunnet til gode.

I dagens universitetsregime fintelles og rapporteres studenter, studiepoeng, antall publikasjoner og prosjektkroner. Men svært få er opptatt av det som ikke skjer, om forskningen som forsvinner uten spor fordi den er for dårlig eller har resultater som er dårlig likt av legemiddelfirmaet som betalte forskningen. Journalistene snakket først med sentrale aktører og forskere, for å kartlegge problemene. Det ble fort klart at ingen har oversikt over påbegynte studier som ikke har resultert i publisering.

Ida Kvittingen og Ingrid Spilde har fått vist at et problem vi foreløpig har kjent til internasjonalt, også er norsk. Pasienter forteller om sine erfaringer, men Kvittingen og Spilde har også fått forskere til å fortelle om det aller vanskeligste og flaueste: jobben som ikke ble gjort til tross for at det kan få helsekonsekvenser for andre.

ViS-prisen blir delt ut etter forslag fra landets pressefolk og vitenskapelig ansatte ved universiteter og høyskoler og etter innstilling av en nominasjonskomité oppnevnt av ViS.

ViS-prisen er finansiert av avisene Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad. Prisen er på kr. 50 000, og ble delt ut 17. juni i Victoria Hotel, Stavanger.