Styret

Preses : Jan Erik Karlsen 2017-2018

Styremedlemmer:

  • Aud Berggraf Sæbø 2017-2018

  • Ole Andreas Engen 2017-2019

  • Knut Holter 2017-2019

  • Aslaug Mikkelsen 2017-2019

Varamedlemmer:

  • Alice Kjellevold 2017-2019

  • Stein Tore Nilsen 2017-2018

  • Jon Arne Søreide 2017-2019