Om ViS

Vitenskapsakademiet i Stavanger (ViS) ble stiftet 17.juni 2004 i Rosenkildehuset i Stavanger. Formålet er å fremme vitenskap og forståelse for vitenskapens betydning i regionen. Dette formålet vil akademiet ivareta gjennom å arrangere møter og seminarer, dele ut priser og delta i samfunnsdebatten for å fremme vitenskapelige synspunkter og perspektiver.  Det nye akademiet ønsket å se seg selv som et vitenskapelig forum til støtte og inspirasjon for det forskningsmessige, kulturelle og internasjonale miljø som utviklet seg omkring det nye universitetet og de andre viteskapelige institusjonene i regionen.

Vitenskapsakademiet i Stavanger er en fortsettelse av den virksomhet som ble drevet av Rogaland Akademi fra dets stiftelse 24. april 1952. Siden den tid har Stavanger og regionen hatt en sterk utvikling i vitenskapelig virksomhet og det var derfor naturlig at akademiets virksomhet ble overtatt av et vitenskapsakademi.