ViS POPULÆRVITENSKAPELIGE MØTER ER ÅPNE OG GRATIS.

Onsdag 23. januar: kl. 19 – 20:30

Tankens fallgruver - om de viktigste kategoriene "tankefeil" vi gjør og blir utsatt for - fra media, reklame, politikere og andre.

Cand. Philol., vitenskapsjournalist og forfatter Bjørn Vassnes

Fellesmøte med UiS Seniorforum

Sted: Sting KåKå, Valberget.

 

Onsdag 20. februar: kl. 19 – 21

The 2018 Nobel prize in medicine – the discovery of immune therapy and its importance in cancer treatment

Professor Cassian Yee, MD Anderson Cancer Center, Houston.

Yee er nær medarbeider til nobelprisvinneren James P. Allison.

Fellesmøte med NTVA og Stavanger Universitetssykehus.

Sted: Arkeologisk Museum, Peter Klows gate 30

 

Onsdag 27. mars: kl. 19 – 21

Migrasjon, religion og interkulturelle relasjoner

ViD forskergruppe MIGREL ved professor Kari Storstein Haug m.fl.

Fellesmøte med UiS Seniorforum

Sted: Sting - Loftstuene, Valberget

 

Årsmøte mandag 17. juni med utdeling av ViS-prisen: kl. 18 – 22:30

Årsmøte med utdeling av diplom til nye medlemmer, ViS-prisen og påfølgende festmiddag.  

Sted: Victoria hotel    

 

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen

Preses 2018-2020