Vitenskapsakademiet i Stavanger inviterer til foredrag og paneldebatt
Onsdag 3. oktober: kl. 18 – 20:30 på Sting Nere, KåKå, Valberget

Universitetenes autonomi og forskernes frihet

Med innlederne: Jan Fridthjof Bernt, professor em. UiB, professor Aksel Tjora, NTNU, og
Marte Øien, nestleder i Norsk Studentunion.

Paneldebattdeltakere Gro Johnsen, Klaus Mohn, Einar Marnburg og Dag Husebø