Vitenskapsakademiet i Stavanger inviterer I samarbeid med UiS Seniorforum til åpent foredrag med prosjektleder Øystein Evjen Olsen (SUS) og førsteamanuensis Hege Langli Ersdal (SUS, SAFER, UiS)

 

                      Onsdag 25. april kl. 19.00 på Sølvberget, Møteplassen.

Tittel:

Stavanger Universitets Sykehus i et globalt helse perspektiv – strategi mot et nytt sykehus

Kort om innhold: 

SUS er i en spennende prosess mot et nytt sykehus.  Det er satt i gang et strategiarbeid for å finne frem til gode måter å gjøre global helse til en integrert del av sykehusets identitet.  Det er mye global helse kompetanse i sykehuset og i regionen.  Vi presenterer noen tanker om hvordan denne prosessen utvikler seg - med særlig vekt på erfaringer fra global helseforskning i regionen.