PROGRAM VÅR 2018

Sted: Arkeologisk museum & Møteplassen, Sølvberget (se for hvert arrangement)

Tid: Kl. 19.00-20.30

 

 

VÅRE POPULÆRVITENSKAPELIGE MØTER ER ÅPNE FOR ALLE OG GRATIS.

 

 

Onsdag 7. februar:

Professor Rune Dahl Fitjar, UiS:

Hvorfor er separatisme og regionalisme på fremmarsj i Europa dag?

Fellesmøte med Den norske historiske forening i Rogaland.

Sted: Møteplassen, Sølvberget.

 

 

Onsdag 7. mars:

Direktør Helle Bøe Øverbye, Schibsted Media Groop:

Teknologi som endrer media – forretningsmessige og samfunnsmessige utfordringer

Sjefredaktør Lars Helle, Stavanger Aftenblad

Utfordringer for Aftenbladet,

Fellesmøte med NTVA

Sted: Arkeologisk Museum, Peter Klows gatet 30

 

 

Onsdag 25. april:

Prosjektleder Øystein Evjen Olsen (SUS) og første amanuensis Hege Langli Ersdal (SUS, SAFER, UiS):

Stavanger Universitets Sykehus i et globalt helseperspektiv – strategi mot et nytt sykehus

Fellesarrangement med UiS Seniorforum

Sted: Møteplassen, Sølvberget 

 

 

Årsmøte onsdag 13. juni

Årsmøte med ViS pris utdeling og diplom til nye medlemmer.

Professor Gunnar Nerheim taler om «Cleng Peerson og utvandringen».

Sted: Victoria hotel