PROGRAM HØST 2017

Sted: Arkeologisk museum & Møteplassen, Sølvberget (se for hvert arrangement)

Tid: Kl. 19.00-20.30

 

VÅRE POPULÆRVITENSKAPELIGE MØTER ER ÅPNE FOR ALLE OG GRATIS.

 

Onsdag 20. september

Professor Krisztian Balog, UiS om Kunstig intelligens:

Hva er kunstig intelligens, dagens teknologi og mulige fremtidige scenarier

Professor emeritus Ragnar Fjelland, Senter for vitenskapsteori, UiB:

Etiske og samfunnsmessige aspekter ved kunstig intelligens.

Fellesmøte med NTVA i samarbeid med Forskningsdagene.

Sted: Arkeologisk museum

 

Onsdag 25. oktober:

Professor Jo Røislien, UiS og NTNU om:

”Fra flate fakta til formidling”. 

Fellesmøte med UiS Seniorforum.

Sted: Møteplassen, Sølvberget.

 

Onsdag 15. november:

Prof.em. Sigurd Allern, UiO :

”Er avismediet og journalisten utgått på dato?” 

Fellesmøte med Stavanger journalistlag

Sted: Møteplassen, Sølvberget 

 

Fredag 24. november:

Kunstfaglig symposium i samarbeid med UiS

Kjell Pahr-Iversen; ”Lys og skygge”.

Sted: Universitetet i Stavanger

 

Julemøte onsdag 6.desember

Juleavslutning Ramslandstuene, Bjergsted

 

 

Jan Erik Karlsen

Preses 2017-2018