Framtidens skole - konsekvenser for lærerutdanning?

 Presentasjonene på denne konferansen er nå tilgjengelig gennom lenken

http://www.uis.no/samfunn-og-naeringsliv/konferanser/framtidens-skole-konsekvenser-for-laererutdanning/

 

Torsdag 17. september 2015 arrangerer Vitenskapsakademiet i samarbeid med UiS konferansen Fremtidens skole - konsekvenser for lærerutdanning? i Tjodhallen på UiS fra kl 1000-16.400

Grunnutdanning og lærerutdanning i Norge er i endring. Et utvalg oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, Ludvigsenutvalget la 15. juni  frem sin innstilling om framtidens skole  hvor de vurderer grunnopplæringens fag mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv. I september vil denne innstillingen være ute til høring. Dette gjør denne konferansen meget aktuell

Blant foredragsholderne er:

Avdelingdirektør Hege Nilsen, sekretariatleder for Ludvigsenutvalget, professorene  Svein Sjøberg, Ola Erstad og Elaine Munthe, tidligere redaktør  Tom Hetland,stortingsrepresentant Iselin Nybø, leder av Utdanningsforbundet Ragnhild Lied og leder for pedagogstudentene Silje Marie Bentzen.

Nærmer detaljer om programmet nedenfor

PROGRAM

 10.00 Åpning ved rektor Marit Boyesen, UiS.

Del I: Framtidens skole

10.10: Presentasjon av Ludvigsen- utvalgets innstilling

            v/  avdelingsdirektør Hege Nilsen, sekretariatleder for Ludvigsenutvalget

10.50 Kommentarer

            Stortingsrepresentant Iselin Nybø

            Tidl. redaktør Tom Hetland, Stavanger Aftenblad

11.30  Diskusjon rundt bordene

12.00 Lunsj

 Del II:  Utviklingstrekk og forskningsresultater

13.00  Hvordan står det til i norsk skole ?

             Professor  Svein Sjøberg UiO

 

13.40  Læring innenfor og utenfor skolen

            Professor Ola Erstad, UiO

14.10 Kaffe

Del III: Framtidens lærerutdanning

14.35 Forskning på ny lærerutdanning

            Dekan Elaine Munthe, UiS

15.15  Kommentarer  læreutdanningen

            Leder Ragnhild Lied,  Utdanningsforbundet

            Leder  Silje Marie Bentzen, Pedagogstudentene

15.45  Diskusjon rundt bordene

16. 15 Refleksjoner etter dagen

            Professor Stein Erik Ohna, UiS

16 30  Avslutning v/preses Jan Erik Karlsen, ViS

 Prisen for konferansen er  1500 kr. 

Trykk på lenken for å melde deg på konferansen:

http://conventor.web123.no/UiS/ViS/paamelding.cfm

 

 

 

 

 

.