Høst 2018

Onsdag 3. oktober: kl. 18 – 20:30

Universitetenes autonomi og forskernes frihet.
Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt (UiB) og professor Aksel Hagen Tjora
(NTNU) og representant fra Norsk studentunion.
Sted: Sting Nere, Valberget.

Onsdag 24. oktober: kl. 19 – 20:30
Romfartsforskningens nye æra – teknologi eller science fiction?

• Nyere utvikling og planer.
Direktør Bo Andersen, Norsk Romsenter
• Romfarten i Science fiction litteraturen.
Førsteamanuensis Ingvil Førland Hellstrand, UiS
Fellesmøte med NTVA og UiS Seniorforum
Sted: Arkeologisk Museum, Peter Klows gate 30

Onsdag 14. november: kl. 19 – 20:30
Professor Mari Rege (UiS)
Betydningen av kvalitet i barnehagen.
Sted: Sting Nere, Valberget

Julemøte onsdag 13. desember: kl. 18 - 22
Julemøte med «Yngre professorers talerstol»: Den yngste, utnevnte professor i
2018 inviteres som kåsør. Utdeling av diplom til nye medlemmer.
Sted: Ramslandstuene