Høsten 2017

 

 

www.vis-stavanger.no

  

PROGRAM HØST 2017

Sted: Arkeologisk museum & Møteplassen, Sølvberget (se for hvert arrangement)
Tid: Kl. 19.00-20.30

VÅRE POPULÆRVITENSKAPELIGE MØTER ER ÅPNE FOR ALLE OG GRATIS.  

Onsdag 20. septembe

Professor Krisztian Balog, UiS om Kunstig intelligens

Hva er kunstig intelligens, dagens teknologi og mulige fremtidige scenarier

 

Professor emeritus Ragnar Fjelland, Senter for vitenskapsteori, UiB:

Etiske og samfunnsmessige aspekter ved kunstig intelligens.


Fellesmøte med NTVA i samarbeid med Forskningsdagene.
Sted: Arkeologisk museum

 

Onsdag 25. oktober:

 

Professor Jo Røislien, UiS og NTNU om:
”Fra flate fakta til formidling”. 

 

Fellesmøte med UiS Seniorforum. 

Sted: Møteplassen, Sølvberget.

  

Onsdag 15. november:

 

Prof.em. Sigurd Allern, UiO :

 

”Er avismediet og journalisten utgått på dato?”  

Fellesmøte med Stavanger journalistlag

 

Sted: Møteplassen, Sølvberget 

  

Fredag 24. november:

 

Kunstfaglig symposium i samarbeid med UiS 

Kjell Pahr-Iversen; ”Lys og skygge”.

 

Sted: Universitetet i Stavanger 

Julemøte onsdag 6.desember

 

Juleavslutning Ramslandstuene, Bjergsted

  

Jan Erik Karlsen

 

Preses 2017-2018

 

 

 

Aktuelt

Konferanser

Arrangementer