Program vår 2018

PROGRAM VÅR 2018

Sted: Arkeologisk museum & Møteplassen, Sølvberget (se for hvert arrangement)

Tid: Kl. 19.00-20.30

 

 

VÅRE POPULÆRVITENSKAPELIGE MØTER ER ÅPNE FOR ALLE OG GRATIS.

 

 

Onsdag 7. februar:

Professor Rune Dahl Fitjar, UiS:

Hvorfor er separatisme og regionalisme på fremmarsj i Europa dag?

Fellesmøte med Den norske historiske forening i Rogaland.

Sted: Møteplassen, Sølvberget.

 

 

Onsdag 7. mars:

Direktør Helle Bøe Øverbye, Schibsted Media Groop:

Teknologi som endrer media – forretningsmessige og samfunnsmessige utfordringer

Sjefredaktør Lars Helle, Stavanger Aftenblad

Utfordringer for Aftenbladet,

Fellesmøte med NTVA

Sted: Arkeologisk Museum, Peter Klows gatet 30

 

 

Onsdag 25. april:

Prosjektleder Øystein Evjen Olsen (SUS) og første amanuensis Hege Langli Ersdal (SUS, SAFER, UiS):

Stavanger Universitets Sykehus i et globalt helseperspektiv – strategi mot et nytt sykehus

Fellesarrangement med UiS Seniorforum

Sted: Møteplassen, Sølvberget 

 

 

Årsmøte onsdag 13. juni

Årsmøte med ViS pris utdeling og diplom til nye medlemmer.

Professor Gunnar Nerheim taler om «Cleng Peerson og utvandringen».

Sted: Victoria hotel  

Program Høsten 2017

 

 PROGRAM HØST 2017

Sted: Arkeologisk museum & Møteplassen, Sølvberget (se for hvert arrangement)

Tid: Kl. 19.00-20.30

 

VÅRE POPULÆRVITENSKAPELIGE MØTER ER ÅPNE FOR ALLE OG GRATIS.

 

Onsdag 20. september

Professor Krisztian Balog, UiS om Kunstig intelligens:

Hva er kunstig intelligens, dagens teknologi og mulige fremtidige scenarier

Professor emeritus Ragnar Fjelland, Senter for vitenskapsteori, UiB:

Etiske og samfunnsmessige aspekter ved kunstig intelligens.

Fellesmøte med NTVA i samarbeid med Forskningsdagene.

Sted: Arkeologisk museum

 

Onsdag 25. oktober:

Professor Jo Røislien, UiS og NTNU om:

”Fra flate fakta til formidling”. 

Fellesmøte med UiS Seniorforum.

Sted: Møteplassen, Sølvberget.

 

Onsdag 15. november:

Prof.em. Sigurd Allern, UiO :

”Er avismediet og journalisten utgått på dato?” 

Fellesmøte med Stavanger journalistlag

Sted: Møteplassen, Sølvberget 

 

Fredag 24. november:

Kunstfaglig symposium i samarbeid med UiS

Kjell Pahr-Iversen; ”Lys og skygge”.

Sted: Universitetet i Stavanger

 

Julemøte onsdag 6.desember

Juleavslutning Ramslandstuene, Bjergsted

 

 

Jan Erik Karlsen

Preses 2017-2018

Aktuelt

Konferanser

Arrangementer