Foredrag onsdag 27. mars kl. 19-21 på Cafe Sting, Loftsstuene

Religion som problem og ressurs i ulike typer migrasjons- og integrasjonsprosesser

med studieleder Stian Sørlie Eriksen, førsteamanuensis Gerd Marie Ådna,     professor Kari Storstein Haug og PhD - stipendiat Signe Aarvik.

Foredraget tar utgangspunkt i spørsmålet: Er religion en utfordring og/eller en ressurs for migranter og i møte med migrasjon? Forskningsgruppen MIGREL (Migration, Religion and Intercultural Relations) forsker (blant annet) på religionens rolle og betydning i ulike typer migrasjonsprosesser. I dette foredraget vil forskere fra MIGREL presentere noen funn fra gruppas forskning på dette feltet. Utgangspunktet for analysen og diskusjonen vil være nyere casestudier blant kristne og muslimske migranter, primært i Norge. 

Om bidragsyterne fra forskergruppen MIGREL:

Gerd Marie Ådna er førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole i Stavanger. Hun har studieopphold fra Kairo, Istanbul, Tübingen, Cambridge og Berlin og er aktiv i religionsdialogen i Norge og Europa. Hennes publikasjoner fokuserer særlig på islam og muslimer i Norge og Europa, som i boken The Reception of Islamic Prophet Stories within Muslim Communities in Norway and Germany (2014).

Stian Sørlie Eriksen er studieleder for programområde for kulturkunnskap og religionsvitenskap ved fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole i Stavanger. Han har i sitt doktorgradsprosjekt forsket på kristne migrantmenigheter fra det globale sør i Norge med et særlig blikk på misjonsforståelse- og praksis blant disse. Stian har publisert flere artikler om temaet og har blant annet bidrag i antologiene Levende religion: Globalt perspektiv, lokal praksis fra 2015 og Kristne migranter i Norden fra 2016.

Signe Aarvik er doktorgradsstipendiat i religionsstudier ved VID vitenskapelige høgskole i Stavanger. Hun forsker i sitt prosjekt på trosforestillinger og livstolkning blant andregenerasjons muslimer i Norge. Signe har også bakgrunn som lærer i videregående skole og er interessert i religionspedagogikk og populærkulturelle fremstillinger av religion. I 2018 bidro hun til en antologi på Fagbokforlaget om dramaserien Skam med en analyse av fortellingen om karakteren Sana i lys av forskning på unge muslimer.

Kari Storstein Haug er professor ved Senter for misjon og globale studier og Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole i Stavanger. Hun har gjort feltarbeid både i Thailand og Norge og har blant annet forsket og publisert innen feltene interreligiøse relasjoner, thaikristendom, og migrasjon og teologi.   

Møtet er et samarbeidsmøte med UiS seniorforum. 

Foredrag onsdag 20. februar kl. 19 - 21 på Arkeologisk museum

Norges tekniske vitenskapsakademi, Vitenskapsakademiet i Stavanger og TEKNA inviterer til åpent møte onsdag 20. februar kl. 19:00 i Arkeologisk museum, Peter Klows gt. 30

The 2018 Nobel prize in medicine – the discovery of immune therapy and its importance in cancer treatments

Foredragsholder: Professor Cassian Yee, Md Anderson Cancer Center, Houston

Nobelprisen i fysiologi eller medisin 2018 ble tildelt James P. Allison og Tasuku Honjo, for deres arbeid med kreftbehandling gjennom immunterapi.

Allison er en amerikansk immunolog og professor ved M.D. Anderson Cancer Center i Texas. Honjo er lege, forsker og professor ved Kyoto University i Japan, hvor han også tok utdanningen sin.

Arbeidet deres har lagt grunnlaget for immunterapibehandling mot kreft, hvor kroppens eget immunforsvar brukes for å ta livet av kreftceller. Metoden gjør det mulig å behandle kreft som tidligere ble sett på som uhelbredelig

Foredragsholderen professor Cassian Yee er en nær medarbeider av James P Allison. 

Dr. Yee is a Professor in the Department of Melanoma Medical Oncology and Department of Immunology at University of Texas MD Anderson Cancer Center and Director of the Solid Tumor Cell Therapy Program. He previously held the position of Professor at Division of Oncology at the University of Washington and a Member in Program in Immunology, Clinical Research Division of the Fred Hutchinson Cancer Research Center. The Yee Lab is developing adoptive cellular therapy as a treatment modality for patients with malignant and viral diseases. Over the last 18 years, Dr. Yee’s research has been focused on the isolation of autologous antigen-specific T cells from the peripheral blood, manipulation of immune modulating parameters to enhance effector function and persistence and their expansion to numbers sufficient for adoptive transfer and in vivo tracking

Møtet skjer i samarbeid med Stavanger Universitetssjukehus og Folke Hermansens Fond.

Foredrag onsdag 23. Januar kl. 19-20:30 på KåKå, Valberget

Tankens fallgruver

Om de viktigste kategoriene "tankefeil" vi gjør og blir utsatt for - fra media,

reklame, politikere og andre.

med cand.philol., vitenskapsjournalist og forfatter Bjørn Vassnes

 

Om foredraget:

Tema for foredraget (som også er et bokprosjekt) er en oversikt over de viktigste kategoriene "tankefeil" vi gjør og blir utsatt for - fra media, reklame, politikere og andre. I tillegg til medfødte biaser (av typen som Kahneman har gjort kjent), gjelder dette også feil bruk av kognitive hjelpemidler som logikk, språk, tall/statistikk, og en kategori det er blitt skrevet lite om: "systemfeil". Disse feilene preger i stadig større grad offentlig debatt, og vår "forståelse" av verden og oss selv. En topologi over disse (som ikke har vært laget før) kan derfor være et nødvendig hjelpemiddel i en stadig mer kompleks verden, preget "fake news" fra alle kanter. 

Om foredragsholderen:

Bjørn Vassnes (nå bosatt i Sandnes) er cand philol og har vært vitenskapsjournalist i tretti år.

Har jobbet i NRK, skrevet for Morgenbladet, Aftenposten og nå Klassekampen (med faste vitenskapssider hver torsdag). Har også skrevet flere bøker, der den siste er under utgivelse i flere land. Har mottatt norske og internasjonale priser, blant annet journalistprisen "Gullpennen" og "Fritt Ords Honnør". 

Møtet er et fellesmøte med UiS Seniorforum.