Møte 5. april

Vitenskapsakademiet i Stavanger inviterer i samarbeid med UiS Seniorforum til foredrag med

Professor Kjetil Jakobsen, Nord Universitetet

Etter Charlie Hebdo. Ytringsfrihetens krise i historisk lys

onsdag 5. april, kl. 19.00 – 20.30, Møteplassen, Sølvberget.

 

Er det lov å karikere Profeten? Kan en forfatter utlevere sine nærmeste i romanform? Hvor langt kan en lærer gå i å kritisere skoleledelsen offentlig, og kan skoleledelsen rykke ut mot kommunens skolepolitikk? Kan en politimann ytre høyreradikale meninger?  Om ytringsfrihetspolitikkens historie, teorier og kulturelle premisser

Møte 8.mars

Foredrag på Arkeologisk museum onsdag 8.mars kl. 19.00: Hvordan vil «tingenes internett» forandre fremtiden?

Norges tekniske vitenskapsakademi, Vitenskapsakademiet i Stavanger og TEKNA inviterer til åpent møte onsdag 8. mars kl. 19:00 i Arkeologisk museum om «Tingenes internett».

Jarle Nordby-Bøe, Development Manager, Texas Instruments, tar for seg:

Hvordan vil tingenes internett forandre fremtiden? 

og

Lars Lydersen, Senior director of product security, Silicon Labs, vil snakke om

Tingenes internett: Søvngang mot digital katastrofe? 

Tingenes internett (Internet of Things -IoT) er teknologien som kan løse fremtidens utfordringer på mange områder, men også en teknologi som truer utallige arbeidsplasser og kan utslette hele bransjer i arbeidslivet, gir mulighet til å overvåke alt vi gjør og tenker. Hvordan kan vi balansere nytteverdien uten at det går på bekostning av vårt privatliv?

Nordbye-Bøe vil vise praktiske eksempler hvordan IoT vil påvirke fremtiden, hva som skiller det fra andre nye teknologier og hvorfor det skaper så mye diskusjon. Og ikke minst: Hvordan ser de ut; «tingene» som skal være overalt?

Lydersen vil belyse nylige eksempler på sikkerhetshull med utgangspunkt i de store sikkerhets- og personvernsutfordringer som følger når alle ting er på nett. Samtidig er industrien og myndigheter i ferd med å innse alvoret, og presentasjonen diskuterer initiativene og løsningene som det jobbes med for å påse at samfunnet får maksimal nytte av mulighetene som følger med tingenes internett.

Arrangmentet er gratis og åpent for alle interesserte

Møte 18.1. 2017

Vitenskapsakademiet i Stavanger inviterer i samarbeid med

Den norske historiske forening i Rogaland til åpent møte med

Postdoktor Joar Haga, Det teologiske Menighetsfakultet

"Bot og betring? Luthers 95 teser og lagnaden deira"  

onsdag 18. januar, kl. 19.00 - 20.30, Møteplassen, Sølvberget.

Aktuelt

Konferanser

Presentasjonene fra konferansen Framtidens skole - konsekvender for lærerutdanningen? er nå tilgjengelig gjennom lenken

http://www.uis.no/samfunn-og-naeringsliv/konferanser/framtidens-skole-konsekvenser-for-laererutdanning/

 

Arrangementer

Onsdag 21. oktober inviterer ViS og NTVA til åpent seminar kl 1800 i Arkeologisk museum om  Nanoteknologi - muligheter og trusler