Møte onsdag 25. april

  

Vitenskapsakademiet i Stavanger inviterer I samarbeid med UiS Seniorforum til åpent foredrag med prosjektleder Øystein Evjen Olsen (SUS) og førsteamanuensis Hege Langli Ersdal (SUS, SAFER, UiS)

 

                      Onsdag 25. april kl. 19.00 på Sølvberget, Møteplassen.

Tittel:

Stavanger Universitets Sykehus i et globalt helse perspektiv – strategi mot et nytt sykehus

Kort om innhold: 

SUS er i en spennende prosess mot et nytt sykehus.  Det er satt i gang et strategiarbeid for å finne frem til gode måter å gjøre global helse til en integrert del av sykehusets identitet.  Det er mye global helse kompetanse i sykehuset og i regionen.  Vi presenterer noen tanker om hvordan denne prosessen utvikler seg - med særlig vekt på erfaringer fra global helseforskning i regionen.  

Møte onsdag 7. mars

Norges tekniske vitenskapsakademi, Vitenskapsakademiet i Stavanger og TEKNA inviterer til åpent møte onsdag 7. mars kl. 19:00 i Arkeologisk museum, Peter Klows gt. 30

 

Tema: Teknologi som endrer media

 

Teknologi som endrer media – og folk som jobber der


Helle Bøe Øverbye, direktør, Schibsted Media Group

Samme dag som jeg ble tilbudt jobb i Aftenposten for et par år siden, så jeg på facebook at en venn hadde takket ja til sluttpakke i Stavanger Aftenblad. Jeg ringte sporenstreks for å spørre om det var dumt å begynne i mediebransjen, om mediebransjen var dømt til undergang. Neida, sa hun, vi skal bare gjennom denne teknologiendringen først. Om et par år ser alt annerledes ut. Det hadde hun jo rett i. Alt er annerledes. Men gjennom teknologiendringen?

Mediebransjen har lenge vært i forkant av digitalisering og teknologiskifter. Vi står derfor godt rustet til å møte dem. For den som liker teknologi og kontinuerlig endring er mediebransjen en drøm. Vi skal snakke om hvorfor.Utfordringer for Aftenbladet

Lars Helle, sjefredaktør, Stavanger Aftenblad

Program vår 2018

PROGRAM VÅR 2018

Sted: Arkeologisk museum & Møteplassen, Sølvberget (se for hvert arrangement)

Tid: Kl. 19.00-20.30

 

 

VÅRE POPULÆRVITENSKAPELIGE MØTER ER ÅPNE FOR ALLE OG GRATIS.

 

 

Onsdag 7. februar:

Professor Rune Dahl Fitjar, UiS:

Hvorfor er separatisme og regionalisme på fremmarsj i Europa dag?

Fellesmøte med Den norske historiske forening i Rogaland.

Sted: Møteplassen, Sølvberget.

 

 

Onsdag 7. mars:

Direktør Helle Bøe Øverbye, Schibsted Media Groop:

Teknologi som endrer media – forretningsmessige og samfunnsmessige utfordringer

Sjefredaktør Lars Helle, Stavanger Aftenblad

Utfordringer for Aftenbladet,

Fellesmøte med NTVA

Sted: Arkeologisk Museum, Peter Klows gatet 30

 

 

Onsdag 25. april:

Prosjektleder Øystein Evjen Olsen (SUS) og første amanuensis Hege Langli Ersdal (SUS, SAFER, UiS):

Stavanger Universitets Sykehus i et globalt helseperspektiv – strategi mot et nytt sykehus

Fellesarrangement med UiS Seniorforum

Sted: Møteplassen, Sølvberget 

 

 

Årsmøte onsdag 13. juni

Årsmøte med ViS pris utdeling og diplom til nye medlemmer.

Professor Gunnar Nerheim taler om «Cleng Peerson og utvandringen».

Sted: Victoria hotel  

Konferanser

Arrangementer